שירי ביאליק


What's New
Bug fix...
Size:
2.2M
Category:
Education
OS:
Android
Developer:
res dev team
Price:
Free
Websitebsite:
http://resdevteam.word
Requirements:
2.2 and up
Version:
2.0

Description - שירי ביאליק

res dev team , the publisher behind many Android apps (spelling bee ,spelling bee lite ,הכתבה ,שירי ביאליק ,2nd Grade Math. ,לוח תקשורת), brings שירי ביאליק with a number of new features along with the usual bug fixes. שירי ביאליק apps has been update to version 2.0 with several major changes and improvements. Apps release that improves performance, provides several new options.

.


The שירי ביאליק is now available as a free download on Google Play for Android owners. The application is designed for use in English language. It weighs in at only 10MB to download. It is highly advisable to have the latest app version installed so that you don`t miss out on the fresh new features and improvements. The current app version 2.0 has been released on 2014-11-08. For ensuring consistency with the device you should take into account the following app compatibility information: 2.2 and up
More Info: Find more info about שירי ביאליק in res dev team`s Official Website : http://resdevteam.wordpress.com/android-apps/


9 ...

שירי ביאליק Education שירי ביאליקשירי ביאליק Education שירי ביאליקשירי ביאליק Education שירי ביאליקשירי ביאליק Education שירי ביאליק


More in Education -שירי ביאליק

שירי ביאליק שירי ביאליק שירי