Kelime Apk Apps

Best Apps Kelime Oyunu Kelime Bulmaca

1
İngilizce Quiz Oyunu MC
İngilizce Quiz Oyunu MC
By Selim Özbudak ( Free )
Kelimelerin yaz l lar nda s k nt ekenler, yazmaya enenler i in basitle tirilmi OKTAN SE MEL versiyon. ngilizce kelimeleri renmenin h zl ve e lenceli yolu. Bir dili ...
2
Kelime Avı
Kelime Avı
By Fugo Bilişim & Teknoloji Ltd ( Free )
T rkiye nin en ok oynanan Kelime oyunuT rkiye nin en fazla ayn anda online oyunculu oyunu430.00 bin kay tl oyuncuKelime Av n ba ar l k lan t m oyuncular m za sonsuz ...
3
Kelime Yarışı
Kelime Yarışı
By Androbros ( Free )
Onlarca hatta y zlerce ki iyle ayn anda online olarak ayn kelime bulma oyununu oynamak ve ald n puan di er oyuncularla k yaslamak ister misiniz?Cevab n z evetse Kelime Yar tam size ...
4
ÜDS KPDS Kelime Havuzu
ÜDS KPDS Kelime Havuzu
By sekomod ( Free )
DS ve KPDS`de en ok kan yakla k 1500 kelimeyi T rk e veya ngilizce opsiyonlar yla ve kelimenin e anlaml lar ile birlikte rastgele g r nt leyen, s navlara al rken ...
5
Kelime Bul
Kelime Bul
By AGA ( Free )
Boggle online olarak imdi Android`de ve T rk eParma n z harflerin zerinde sa a, sola veya apraz olarak s r kleyerek kelime olu turun, en ok puan yap n, s ralamada y kselin.- ki ...
6
KPDS ÜDS Master Kelime Oyunu
KPDS ÜDS Master Kelime Oyunu
By Hapkidos ( Free )
KPDS Kamu Personeli Dil S nav ve DS s nav nda en ok kan ingilizce akademik kelimeleri ve anlamlar n renin, karakterinizi secin, cep telefonunuzdan oyun oynarken ezberleyin, kelimelerin okunu unu dinleyin, kendinizi ...
7
Sesli Kelime Oyunu Ücretsiz
Sesli Kelime Oyunu Ücretsiz
By Kerim Kaynakci ( Free )
Herkesin ok be endi i kelime oyunu imdi Android telefonunuzda stelik sesli cevap verebilme zelli i ile Cevab vermek i in tek yapman z gereken, kelimeyi sesli olarak s ylemek. sterseniz klavyeyi kullanarak da cevap ...
8
Bir Kelime Bir Islem
Bir Kelime Bir Islem
By Eagle ( Free )
Bir kelime bir i lem yar mas ndan esinlenerek haz rlanm t r. Orijinal yar mada oldu u gibi kelime ve i lem sorular sorulmaktad r. Oyunun kelime ve i lem k s mlar n ...
9
Carkifelek Kelime Oyunu
Carkifelek Kelime Oyunu
By Suat KARAKUSOGLU ( Free )
Cark felek Kelime Oyunu 2.6 an itibariyle Atas zleri , Deyimler, Ba kent- lke, Aciklamali Ingilizce atasozu ve Ingilizce atasozu kategorilerini i ermektedir. S ras gelen ki inin numaras ye il olarak kelimenin yukarisinda g ...
10
Bulmaca
Bulmaca
By alper yildiz ( Free )
T rk e kelime bulmaca oyunu. Gazetelerin en sevilen bulmaca eklerinden olan kelime bulmaca oyunu art k cebinizde. Zeka oyunu sevenler, dilimizi sevenler bu oyun tam sizlere g re. her ya tan insan i in ...


Ingilizce Kelime Kelime Oyunu Kelime Renme Kartlar

1
Kelime Bulmaca
Kelime Bulmaca
By Androbros ( Free )
Haydi kelime bulmaca tutkunlar buraya Kelimeleri en h zl siz bulun, y ksek puanlar kazan n ve arkada lar n zla ve di er Kelime Bulmaca oynayanlarla yar n...Kelime Bulmaca 10x10`luk bir tahtada sa ...
2
İngilizce Kelime Ezber Testler
İngilizce Kelime Ezber Testler
By BadukSoftware Inc. ( Free )
nemli not : veritaban i erisindeki kelimeler haricinde kendi ezberlemek istedi iniz kelimeleri de "Kendi Kelimeleriniz" menusu alt nda ekleyebilir buradan kendinize zel testler haz rlayabilirsiniz.Ingilizce ogrenmek artik ayricaliktan cok gereklilik halini aldi.Bu sebeple bu ...
3
Kelime Ezberle
Kelime Ezberle
By App Geliştirici ( Free )
Kelime Ezberle uygulamas yabanc dil renirken en ok s k nt ya anan konulardan birisi olan kelime ezberlemeye bir z m olarak haz rlanm t r. Literat rde flashcard olarak da ge en ...
4
Hızlı Kelime
Hızlı Kelime
By Androbros ( Free )
H zl Kelime, verilen 8 harfi kullanarak T rk e kelime retme oyunudur.Verilen her 8 harf, var olan 8 harfli bir T rk e kelimenin harflerinin kar t r lm halidir. Di er bir ...
5
İngilizce Kelime Kartları
İngilizce Kelime Kartları
By Erdinc Karadeniz ( $1.83 )
Kelime renme kartlar cebinizde Otob ste ,metroda,vapurda,evde,okulda, her yerde...Wordjin kelime renme kartlar ile ngilizce`deki en nemli 2000 kelimeyi k sa s rede, s k lmadan ,e lenerek renecek ve bir daha unutmayacaks ...
6
YDS Kelime Ezberleme Programı
YDS Kelime Ezberleme Programı
By Ali Demirci ( Free )
YDS de kan kelimeleri kategorize ederek, ezberlemenizi kolayla t ran hi bir izin istemeyen bir program. lk kurulum uzun s rebilir, yakla k 2294 kelime y klenecektir.Kelimelerin telaffuzu mevcuttur, ayr ca diledi iniz kelimeyi ...
7
YDS Kelime Temel Paket 1
YDS Kelime Temel Paket 1
By Vocabuilding ( Free )
2010 Avrupa Dil d ll Akademik Ekip Sizin in Haz rlad .Vocabuilding Startup ile art k ngilizce kelimelere b y k bir istek ve heyecan ile al acaks n z renmenin en e lenceli ...
8
Resimden Kelime Bul
Resimden Kelime Bul
By CetCiz Games ( Free )
2 farkl resimden kelime t retin- Her turda verilen 2 resimden bir kelime t retin- Bulamad ysan z z lmeyin, nk alt nlar n z var- Alt nlar n z ile ipu lar na ...
9
İngilizce Kelime Ezberleme
İngilizce Kelime Ezberleme
By Sec Development ( Free )
G nl k konu mada en ok kullan lan kelimeleri ezberleyebilir ve test olabilirsiniz.Teste 40 yeni kelime eklenmi tir.Yap lan ara t rmalara g re amerikal lar g nl k konu malarda toplam 300 kelime ...
10
Kelime Bul İngilizce
Kelime Bul İngilizce
By Arox ( Free )
Hem e lenip hem de ngilizce kelime hazneni geli tirebilece in bir maceraya haz r m s n?Kelime Bul ile 56.000 in zerindeki ngilizce kelimeyi, e itli g revler ve zorluklar dahilinde bulmaya al arak ...

Ingilizce Kelime Kelime Oyunu Kelime Renme Kartlar